Kurs radiooperator SRC Kraków

350 zł

Opis

Kurs radiooperatora SRC Kraków
Każdego roku wielu mieszkańców Krakowa zapisuje się na kurs żeglarski lub motorowodny. Zdobywając patent sternika uzyskują prawo do samodzielnego prowadzenia jachtu.
Wielu sterników motorowodnych i żeglarzy nie ogranicza się jednak do pływania po wodach śródlądowych w Polsce. Czarterują jachty zwykle na ciepłych wodach w Chorwacji, Grecji czy Hiszpanii.
Niemal każdy jacht morski wyposażony jest w radiostację VHF, potocznie nazywaną "ukaefką". Radio musi być zarejestrowana, a co najmniej jedna osoba na pokładzie powinna legitymować się licencją radiooperatora SRC (ang. Short Range Certificate, pol. Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu). Egzamin przeprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej. Delegatura Kraków organizuje egzamin na licencję radiooperatora SRC kila razy w roku. Świadectwo jako dokument państwowy honorowane jest na całym świecie i ważne bezterminowo.
Kurs radiooperatora SRC w Krakowie pozwoli na dobre przygotowanie się do egzaminu. Część praktyczna, to szkolenie na oryginalnych radiach VHF z przystawką DSC - takiego sprzętu używają Komisje Egzaminacyjne UKE. Ćwiczymy wszystkie procedury łączności rutynowej i priorytetowej.
Zapraszamy na kurs radiooperatora SRC w Krakowie!

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Iza

April 8, 2019 12:33
Telefon kontaktowy: 516016323
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wkrakowie.eu
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...