Product Compliance and Quality Specialist

Opis

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków i opis zadań:
• wdrożenie, monitorowanie wdrożenia wymagań prawa i korporacyjnych w zakresie zarządzania
jakością i bezpieczeństwem żywności;
• zapewnienie wprowadzania do obrotu produktów zgodnie z wymaganiami prawa dot. żywności oraz
substancji chemicznych i ich mieszanin oraz prowadzenie procesów rejestracji produktów;
• wspieranie pionu sprzedaży i produkcji w zakresie identyfikacji i spełnienia wymagań jakościowych
określonych prawem lub zgłaszanych przez klientów;
• koordynowanie wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i
bezpieczeństwem żywności;
• zarządzanie audytami wewnętrznymi w zakresie zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności
• kierowanie zespołem ds. bezpieczeństwa żywności;
• przygotowanie przeglądów systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
• nadzorowanie dokumentu – procedury reklamacji produktów;
• sporządzanie i nadzorowanie specyfikacji i danych dotyczących składu produktów, planów kontroli i
badań, wzorów świadectw jakości;
• ustalanie wzoru etykiet dla produktów wytwarzanych w formie nadzorowanych katalogów etykiet;
• opracowanie, zwalnianie i nadzór nad kartami charakterystyki w SAP oraz ich aktualizacja;
• informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych o mieszaninach niebezpiecznych lub
stwarzających zagrożenie (zarządzanie kartami charakterystyki poprzez bazę ELDIOM).

Wymagania:

Kwalifikacje i wymagania:
• wykształcenie wyższe (chemia, inżynieria chemiczna lub pokrewne);
• 5 lat pracy w obszarze chemii;
• doświadczenie w zakresie tworzenia kart charakterystyki;
• niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin;
• audytor systemu zarządzania: jakością ISO 9001 oraz bezpieczeństwem żywności ISO 22000;
• j. angielski biegły;
• prawo jazdy kat. B;
• pakiet MS Office; SAP;
• dyspozycyjność, samodzielność i dobra organizacja pracy.

Szczegóły i formularz aplikacyjny: https://recrute.pl/praca/id/17261

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Recrute

December 18, 2022 20:42
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...